Demensvenlige Hvidovre

 

 

Konceptet "Demensvenlige Hvidovre" er en del af Hvidovre Kommunes demenshandlingsplan 2025 og skal være med til at øge viden om demens og nedbryde fordomme, misforståelser og tabuer om demens.

Dertil skal konceptet være med til at motivere og engagere borgere, kommunalt ansatte, foreninger, erhvervs- og forretningsliv til at række en hjælpende hånd til mennesker med demens og deres familier.

Alle skal have viden om demenssygdomme og være klædt på til, hvordan man kan hjælpe, hvis man møder en medborger med demens.

Luk alle
Åbn alle

Demens er en betegnelse for en gruppe sygdomme, der er fremadskridende og dødelige (dækker over 200 uhelbredelige hjernesygdomme). Demens er ikke en naturlig del af alderdommen, men skyldes en sygdom i hjernen.

Mennesker med demens mister andet end hukommelsen. De kan opleve social isolation, da sygdommene kan medføre, at man har svært ved at deltage i aktiviteter, bidrage i sociale relationer eller have udfordringer med hukommelsen og de små gøremål i hverdagen.

Demenssygdommen vender ikke kun op og ned på livet for den der bliver syg, men også hos de pårørende.

Ved du, hvad du skal gøre, hvis du ser en person, hvis påklædning er forkert i forhold til situationen eller vejret? Eller ser en person, der står og ikke kan finde ud af at betale og pakke sine varer i supermarkedet? Eller hvis du møder en person, der ikke kan finde hjem?

Sandsynligheden for, at du støder på et menneske med en demenssygdom i din hverdag er stor, og det samme er sandsynligheden for, at den person har brug for din forståelse eller hjælp.

 • Tag kontakt, smil og vær imødekommende
 • Vær rolig i dit kropssprog, nærværende og hold øjenkontakt
 • Tal tydeligt, brug korte sætninger og gentag ord - Stil et ét spørgsmål af gangen
 • Vær tålmodig - Sæt tempoet ned og hjælp gerne på vej  

Som demensvenlig ambassadør får du:

 • Viden om demenssygdomme, som du kan bruge i dit eget liv, og når du omgås andre.
 • Værktøjer, så du kan fortælle andre om demens og inspirere dem til demensvenlighed.
 • Inspiration til, hvordan du kan være med til at udbrede viden om demensvenlighed i dit netværk, på din arbejdsplads eller i din forening.
 • Mulighed for at deltage i lokale arrangementer med fokus på demens, sundhed osv.
 • Et fællesskab med andre demensvenlige ambassadører i Hvidovre. Fællesskabet mødes typisk 3-4 gange årligt og er med omkring planlægning og afholdelse af arrangementer i anledning af demensugen, herunder også åbent husarrangementer i Daghøjskolen for borgere med demens i den tidlige fase.

OBS! Du behøver ikke have en særlig faglig baggrund for at være demensvenlig ambassadør. For at blive demensvenlig ambassadør skal du være fyldt 18 år.

Der afholdes kurser for nye ambassadører efter behov. Vi samler tilkendegivelser sammen, og når der er tilstrækkelig med tilmeldte, planlægges et ambassadør kursus lokalt i Hvidovre.

Du kan også vælge at tage kurset ’Demensven’ gennem Alzheimerforeningen. Du kan læse mere og tilmelde dig kurset Demensven her.

Er du interesseret i at komme på venteliste til et lokalt ambassadørkursus kan du kontakte Sundhed og Forebyggelse på telefon 3639 3737 eller på mail sundhedscenter@hvidovre.dk 

Hvis du er demensvenlig, hjælper du fx som:

 • forbipasserende, der ser et menneske, som er på afvejeved at spørge, om han/hun har brug for hjælp
 • nabo ved at give hånd med, når haven vokser over hovedet
 • ven til et menneske med en demenssygdom ved at blive ved med at komme på besøg 
 • kollega ved at turde bryde tabuet og spørge om, hvordan det går med livet med demens derhjemme
 • butiksansat ved at hjælpe et menneske med demenssygdom, der er faret vild i supermarkedet eller har glemt sin pinkode.
 • politibetjent, der ved, at et bange og skræmt menneske med en demenssygdom ikke bør lægges i håndjern

Forekomsten af demenssygdom i befolkningen kendes ikke med sikkerhed. Ca. 3,5% af befolkningen over 65 er registreret med en demensdiagnose, men ifølge beregninger baseret på befolkningsundersøgelser kan helt op imod 7,5% af aldersgruppen have en demenssygdom.

Ifølge Nationalt Videnscenter for demens er der omkring 800 borgere over 60 år i Hvidovre, som har en demenssygdom, hvoraf 525 bor i egen hjem.

Hvidovre Kommune har mange forskellige tilbud til dig, der har en demenssygdom, eller til dig, som er pårørende til et menneske, der har demens.

Læs mere om kommunens tilbud på Sundhedscentrets hjemmeside her.

Med Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025: "Hvidovre, en demensvenlig kommune" ønskes det at skabe et lokalsamfund, hvor borgere med demens og deres pårørende kan færdes trygt og fortsat føle sig inkluderet på trods af sygdommen. Det kan for eksempel betyde at butikker, virksomheder og kommunale enheder er demensvenlige og at naboer, venner og børn får mere viden om demens.

"Demensvenlige Hvidovre" er en del af demenshandlingsplanen og skal være med til at øge viden om demens og nedbryde fordomme, misforståelser og tabuer om demens, samt motivere og engagere borgere, kommunalt ansatte, foreninger, erhvervs- og forretningsliv til at række en hjælpende hånd til mennesker med demens og deres familier. Alle skal have viden om demenssygdomme og være klædt på til, hvordan man kan hjælpe, hvis man møder en medborger med demens.